444 5864 Servis çağrı merkezi Ücretsiz telefon numarası
İletişim formu
Newsletter
Stage - asansör raf
  • Dar depolama yerinde aşırı yoğun depolama için
  • Dar depoda geniş depolama yeri
  • Herhangi bir depo yönetim sistemine bağlanmasıyla yüksek verimlilik
  • Kullanıcı ve depo ürünü için daha fazla emniyet ve koruma
  • Modüler genişletme imkanı

Asansör raf

Modüler asansörlü raf, cihazın her iki tarafından tablaların dikey olarak depolandığı kapalı bir sistemdir. Bir barkodun okunmasıyla veya bir düğmeye basarak tablalar otomatik olarak ortada bulunan çıkarıcıya gönderilir ve buradan kumanda açıklığına taşınır.Modüler yapısı nedeniyle LRK hem kurulumdan önce hem de sonra her zaman için ilgili yükseklik gereksinime uyarlanabilir.LRK her tablayı otomatik olarak okur - ardından depolanacak ürünlere 25 mm’lik aralıklarla ideal depolama yeri tahsis edilir. Alan yüksekliğine bağlı olarak standart sistemler ile kıyaslandığında % 85 oranına kadar zemin yüzeyinden tasarruf edilir.

LRK'nın modüler yapı şekli, farklı alan yüksekliklerinin kullanımında neredeyse kısıtlamasız esneklik sağlar.Cihaz yüksekliği 100 mm'lik adımlarla, asansörlü rafın her zaman ilgili kapasite ve yükseklik gereksinimine uygun olacağı şekilde seçilebilir. Bulunduğu yerin değiştirilmesi durumunda da asansörlü raf, modüllerin eklenmesi veya çıkarılması ile hızlıca yeni şartlara uyarlanabilir.Birden fazla katta kullanılması durumunda, LRK'nın ön ve arka tarafında herhangi bir yere, sonradan da değiştirilebilen maks. 6 kumanda açıklığı entegre edilebilir. Her kumanda açıklığındaki asansörlü kapı, cereyanı önler ve operatörü ve depo ürününü korur.

Features

İlişkili ürünler

Başka sorularınız var mı?